[Karasu] MESUhame IKIzome Ch. 1, 3, 5-6, 8-9, 12 [English]